Raindance - test för ny användare
1.Vad innebär mottagningsattest bland annat?
2.Vad innebär beslutsattest bland annat?
3.Var klickar du för att beslutsattestera fakturan?
4.När krävs en anteckning på fakturan
Congratulations, you passed the test.
Sorry, you failed the test.
The test has been submitted.
Recommended guides