Personec P Självservice
mariah.backstrom@kumla.se
Guide i nya Personec P självservice
1.
Personec P Självservice
2.
Kalender
3.
Frånvaro
4.
Turbyte
5.
Avvikande tjänstgöring
6.
Översikt
Was this guide helpful to you?